Aktualności

Kwestia rzekomego obowiązku zgłaszania podejmowania i prowadzenia aktywności zawodowej przez artystów muzyków, wokalistów i tancerzy, pracowników artystycznych instytucji muzycznych

W odpowiedzi na pytania dotyczące rzekomego obowiązku każdorazowego zgłaszania podejmowania wszelkich zewnętrznych własnych form aktywności artystycznej przez artystów wykonawców, którzy są zatrudnieni w publicznych artystycznych instytucjach kultury (w tym muzyków orkiestrowych – instrumentalistów i wokalistów […]

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Koleżanki i Koledzy, tegoroczne Życzenia Wielkanocne od naszego Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych są absolutnie wyjątkowe, tak jak niezwykle trudny czas, w jakim je Wam i naszym Słuchaczom i Widzom składamy. Wielkanoc to jak […]

Czytaj dalej

Apel ZZ PAMO i OZZAT będący reakcją na agresję Rosji na Ukrainę

Koleżanki i Koledzy Artyści Muzycy, Śpiewacy i Tancerze, Nasi Słuchacze i Widzowie. Wojska Federacji Rosyjskiej bez wypowiedzenia wojny zaatakowały sąsiadujące z Rzeczpospolitą Polską europejskie suwerenne państwo, Niepodległą Ukrainę, tak jak pierwszego września 1939 roku o […]

Czytaj dalej

Przesłanie solidarności FIM z muzykami ukraińskimi

1 marca 2022 W imieniu Międzynarodowej Federacji Muzyków i jej członków wyrażamy nasze wsparcie dla ukraińskich muzyków i ich rodaków, których życie jest zagrożone nieuzasadnioną agresją militarną Rosji. Śmierć i zniszczenie przyniesione przez ten bezsensowny […]

Czytaj dalej

Metropolitan Opera przekazuje, że zerwie więzi z pro-putinowskimi artystami.

27 lutego 2022, 19:18 Metropolitan Opera poinformowała w niedzielę, że nie będzie już współpracować z wykonawcami ani innymi instytucjami, które wyraziły poparcie dla prezydenta Rosji Władimira W. Putina. Metropolitan Opera poinformowała w niedzielę, że nie […]

Czytaj dalej

Dyrygent Valery Gergiev, przyjaciel Putina, wykluczony z tournée Filharmoników Wiedeńskich po Stanach Zjednoczonych

NOWY YORK 25 lutego 2022 08:15 CET Valery Gergiev, dyrygent blisko związany z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem, nie poprowadzi Filharmoników Wiedeńskich w składającego się z pięciu koncertów tournée po Stanach Zjednoczonych, które rozpocznie się w […]

Czytaj dalej

Przepisy obowiązujące od 2018r o odliczaniu 50% kosztów uzysku od przychodów autorów i artystów wykonawców

Od 1 stycznia 2018 roku, podniesiony został limit maksymalnej kwoty przychodu i określony został na nowo zakres przedmiotowy zarobkowej działalności twórczej, badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, artystycznej i publicystycznej, od podstawy przychodów z której można obecnie odliczać przed […]

Czytaj dalej

PRAWA POKREWNE ARTYSTÓW WYKONAWCÓW I ICH OCHRONA – A RODZAJE TYPOWYCH UMÓW

Maciej Pacuła© Ochronę praw artystów wykonawców oraz ich praw do artystycznych wykonań – jako odrębnych podmiotów i przedmiotów praw pokrewnych – które obowiązują, obok praw autorskich, w polskim systemie prawa własności intelektualnej, unormowano w sposób […]

Czytaj dalej