Aktualności

400 mln zł na walkę ze skutkami pandemii. Fundusz Wsparcia Kultury

400 mln zł otrzymają samorządowe instytucje kultury, NGO-sy i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem powoływanego Funduszu Wsparcia Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze […]

Czytaj dalej

Dopłaty do wynagrodzeń w instytucjach kultury w Tarczy Antykryzysowej 4.0

20.06.2020 Tarcza Antykryzysowa 4.0 pozwala instytucjom kultury – zarówno państwowym, współprowadzonym z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jak i samorządowym – uzyskać wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia […]

Czytaj dalej

Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny Spis treści: Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia. Zasady pracy artystycznej i wykonawczej. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń. Zasady organizacji widowni. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia. […]

Czytaj dalej

Rekomendacje MKiDN dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19.

Niniejsze rekomendacje mają być wsparciem dla dyrekcji instytucji kultury w procesie przygotowań do ponownego otwarcia. Zalecenia mają charakter ogólny i w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (teatralna, koncertowa, taneczna, inne), mogą być odpowiednio stosowane przez […]

Czytaj dalej

Kultura w III etapie znoszenia ograniczeń (kina plenerowe, plany filmowe, próby, nagrania oraz indywidualne lekcje) – szczegółowe wytyczne uwzględniające specyfikę poszczególnych typów instytucji zostaną opublikowane na stronie kultura.gov.pl.

13.05.2020 Dopuszczenie do działalności kin plenerowych (w tym samochodowych), wznowienie prac na planach filmowych z uwzględnieniem rygorów sanitarnych, możliwość prowadzenia prób i ćwiczeń, jak również dokonywania nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury oraz umożliwienie […]

Czytaj dalej

Komunikat MKiDN Dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji zawieszenia działalności instytucji kultury

23.04.2020 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawił wykładnię przepisu art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dopuszcza ona, w warunkach ograniczenia realizacji publicznych występów artystycznych […]

Czytaj dalej

Stanowisko Sekretariatu Wykonawczego i Zarządu Głównego ZZ PAMO dla Zarządów i Członków ZOZ ZZ PAMO dotyczące wynagradzania pracowników artystycznych w czasie ogłoszonego stanu epidemii.

Wystąpienie nadzwyczajnej sytuacji siły wyższej w postaci stanu epidemii  koronawirusa i związanym  z wprowadzeniem na czas tego stanu zawieszeniem działalności instytucji kultury zakazem publicznej działalności koncertowej z udziałem zespołów artystycznych i publiczności, nie może w świetle […]

Czytaj dalej

Apel ministra kultury do Marszałków Województw, Prezydentów Miast, Burmistrzów, Starostów i Wójtów

27.04.2020 Szanowni Państwo, Zawieszenie działalności wielu instytucji i odwołanie wszystkich wydarzeń publicznych, będące jednym ze sposobów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID 19, wywiera niezwykle  poważny wpływ na świat kultury. Mając świadomość, jak głębokie  skutki  dla […]

Czytaj dalej

NIEZBĘDNA ODRĘBNA ORGANIZACJA PRACY, ORAZ ODRĘBNE OD POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH ARTYSTYCZNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZASADY WYNAGRADZANIA ZATRUDNIONYCH W NICH ARTYSTÓW – MUZYKÓW ORKIESTROWYCH INSTRUMENTALISTÓW ORAZ WOKALISTÓW CHÓRU LUB SOLISTÓW

SEKRETARIAT WYKONAWCZY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZZ PAMO Konieczność odrębnej organizacji pracy profesjonalnych artystów wykonawców różnych zawodów i specjalności muzycznych i pokrewnych, zatrudnionych stale w zespołach publicznych  artystycznych instytucji kultury (teatrów muzycznych, filharmonii, oper, orkiestr symfonicznych i […]

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Koleżanki i Koledzy, W tym roku Święta  Wielkiej Nocy przypadają w niezwykłym czasie stanu epidemii w Polsce i światowej pandemii niebezpiecznego wirusa. Z powodu zawieszenia działalności naszych instytucji,  wyjątkowo nie możemy wiosennie koncertować, niosąc tak […]

Czytaj dalej

  • 1
  • 2