Dlaczego Związek muzyków

Od czasu przemian społecznych w Polsce po 1989 roku, sytuacja muzyków orkiestrowych ulega w większości przypadków ciągłemu pogorszeniu. Relatywnie niskie zarobki artystów w instytucjach były kiedyś rekompensowane dość atrakcyjnymi możliwościami oszczędzania na dietach służbowych w trakcie wyjazdów zagranicznych. Po urealnieniu kursów walut sytuacja uległa diametralnej zmianie. To zasadnicza przyczyna obniżenia prestiżu i statusu zawodowego muzyka orkiestrowego.

Zapisy nowego prawa dla artystów w nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej były tworzone z pominięciem podstawowych zasad konsultacji i dialogu społecznego. Przypomnijmy, że w projekcie znajdowały się tak niekorzystne, niespotykane w skali światowej rozwiązania, jak:

Dzięki zorganizowanemu protestowi środowisk artystycznych udało się udaremnić wprowadzenie tych pomysłów w zapisach ustawowych. Wiadomo nam, że istnieje presja powrotu do prac nad ustawą – nie można dopuścić do sytuacji, gdy prawo dla artystów będzie ponownie tworzone bez ich rzeczywistego udziału.

Wśród najważniejszych i najpilniejszych problemów środowiska muzyków orkiestrowych należy wymienić: