MKiDN proponuje rozszerzenie uprawnień emerytalnych tancerzy i muzyków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego proponuje rozszerzyć uprawnienia emerytalne niektórych zawodów artystycznych poprzez nadanie statusu pracy w szczególnych warunkach zawodom scenicznym wymagającym bardzo dużej wydolności oddechowej lub koordynacji i sprawności ruchowej oraz przyznanie niektórym grupom artystów prawa do emerytur pomostowych, a w pewnych przypadkach obniżenie wieku wymaganego do otrzymania tego świadczenia.

Procedowany w lipcu 2023 r. projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych nie trafił do uzgodnień do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani nie był w żaden sposób z nim konsultowany. Resort kultury niezwłocznie po uzyskaniu informacji o procedowaniu dokumentu opracował projekt poprawki odnoszący się do uprawnień artystów wykonujących zawody w warunkach szczególnie trudnych. Poprawka nie została jednak włączona do prac nad projektem, który we wrześniu 2023 r. wszedł w życie.

Zgodnie z przygotowaną przez MKiDN poprawką, do pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej włączeni byliby muzycy grający na instrumentach dętych wykonujący prace wymagające wysokiej wydolności oddechowej, a także muzycy grający na instrumentach strunowych, perkusyjnych i klawiszowych wykonujący prace wymagające bardzo wysokiej precyzji, koordynacji i sprawności ruchowej.Ponadto przygotowany projekt przewiduje zmiany w zakresie prawa do emerytury pomostowej i wieku koniecznego do jej otrzymania:tancerze zawodowi – co najmniej 40 lat dla kobiet i co najmniej 45 lat dla mężczyzn (dotychczas objęci ustawowym wiekiem – 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn);soliści wokaliści oraz muzycy grający na instrumentach dętych – co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn (dotychczas bez prawa do emerytur pomostowych);muzycy grający na instrumentach strunowych, perkusyjnych i klawiszowych – co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn (dotychczas bez prawa do emerytur pomostowych).

Opracowana w MKiDN poprawka pozostaje gotowa do wdrożenia przez nowo powołany Sejm RP.

Źródło MKiDN gov.pl https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-proponuje-rozszerzenie-uprawnien-emerytalnych-tancerzy-i-muzykow

ZZ PAMO za pośrednictwem i we współpracy z NIMIT było promotorem tego rozwiązania.