Przesłanie solidarności FIM z muzykami ukraińskimi

1 marca 2022

W imieniu Międzynarodowej Federacji Muzyków i jej członków wyrażamy nasze wsparcie dla ukraińskich muzyków i ich rodaków, których życie jest zagrożone nieuzasadnioną agresją militarną Rosji.

Śmierć i zniszczenie przyniesione przez ten bezsensowny atak to absolutna hańba. Wzywamy odpowiedzialnych do wznowienia dialogu, jedynego sposobu na przywrócenie trwałego pokoju z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.

Wzywamy rosyjski sektor muzyczny, aby przekazał przywódcom politycznym, aby wyrzekli się użycia siły, której świat kultury jest dziś także jedną z ofiar.

FIM dołoży wszelkich starań, aby pomóc ukraińskim muzykom i ich rodzinom dotkniętym wojną. Zachęcamy ich do zgłoszenia się i poinformowania nas o ich najpilniejszych potrzebach.

Z wyrazami solidarności,

John Smith, OBE, prezes

Benoît Machuel, sekretarz generalny