Zapewnienie artystom wykonawcom prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia za korzystanie z ich muzyki w Internecie.

Podpisz petycję i stań w obronie polskiej muzyki.

Kogo reprezentujemy?

Jesteśmy artystami wykonawcami – muzykami, wokalistami, instrumentalistami, dyrygentami, kompozytorami, DJ-ami, ale też aktorami czy tancerzami. Tysiącami osób, bez których polska kultura nie istnieje. Codziennie tworzymy muzykę, to nasza pasja i misja.Nasza przyszłość i bezpieczeństwo są poważnie zagrożone, przez brak odpowiednich regulacji prawnych, w obszarze dystrybucji cyfrowej naszej twórczości (streaming).

Kilka tygodni temu z satysfakcją przyjęliśmy, że wspólne wysiłki środowiska artystycznego przyniosły efekty – MKiDN przywróciło do projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zapis o tantiemach z internetu. Jednakże, nowa propozycja ustawy wciąż budzi nasze obawy. Szczególnie art. 861 ust. 3, który dopuszczając wyłączenie pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania w wypłatach wynagrodzeń, pozbawia artystów wykonawców instytucjonalnej ochrony ich praw na polu cyfrowym. Takie rozwiązanie daje przewagę korporacjom, umożliwiając im dyktowanie artystom wykonawcom niekorzystnych warunków umów i przyznawanie wynagrodzeń, nieproporcjonalnie niskich do wartości komercyjnej ich twórczości.

O co walczymy?

Wierzymy, że każdy z nas zasługuje na uczciwą zapłatę za swoją pracę. W dobie cyfryzacji, gdzie streaming stanowi znaczną część przychodów z dystrybucji muzycznej, prawo artystów do sprawiedliwego i proporcjonalnego wynagradzania na tym obszarze musi być odpowiednio chronione. Zależy nam na gwarancji wypłat za pośrednictwem OZZ, instytucji stworzonych przez i dla artystów, co da nam pewność kompetentnej reprezentacji naszych interesów. Przyjęcie ustawy w aktualnym brzmieniu doprowadzi do ziszczenia się czarnego scenariusza narzucania przez korporacje niekorzystnych warunków współpracy. Odbije się to na wszystkich tych, których twórczość nie wpisuje się w masowe trendy oraz młodych, dopiero debiutujących na rynku muzycznym artystach wykonawcach.

Co dalej?

Aby nasze dążenia miały realny wpływ, potrzebujemy Waszego wsparcia. Podpisując nasz apel, stajecie w obronie tysięcy artystów wykonawców, którzy każdego dnia przyczyniają się do rozwoju polskiej kultury. Wszystkie podpisy wraz z apelem zostaną oficjalnie przekazane Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby pokazać zjednoczenie i determinację środowiska muzycznego w walce o nasze prawa. Dodatkowo, będziemy kontynuować dialog z odpowiednimi instytucjami i dążyć do wprowadzenia zmian w projekcie ustawy.Zachęcamy do udostępniania tej inicjatywy wśród znajomych, rodziny, w mediach społecznościowych – wszędzie tam, gdzie możemy zjednoczyć się dla wspólnej sprawy. Każdy podpis zbliża nas do celu – lepszej przyszłość dla artystów wykonawców.

Odwiedź Nasza Demokracja i przyłącz się do nas. Razem możemy zbudować lepszą przyszłość dla polskiej muzyki.

Tekst apelu.