Aktualności

Dyrygent Valery Gergiev, przyjaciel Putina, wykluczony z tournée Filharmoników Wiedeńskich po Stanach Zjednoczonych

NOWY YORK 25 lutego 2022 08:15 CET Valery Gergiev, dyrygent blisko związany z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem, nie poprowadzi Filharmoników Wiedeńskich w składającego się z pięciu koncertów tournée po Stanach Zjednoczonych, które rozpocznie się w […]

Czytaj dalej

Przepisy obowiązujące od 2018r o odliczaniu 50% kosztów uzysku od przychodów autorów i artystów wykonawców

Od 1 stycznia 2018 roku, podniesiony został limit maksymalnej kwoty przychodu i określony został na nowo zakres przedmiotowy zarobkowej działalności twórczej, badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, artystycznej i publicystycznej, od podstawy przychodów z której można obecnie odliczać przed […]

Czytaj dalej

PRAWA POKREWNE ARTYSTÓW WYKONAWCÓW I ICH OCHRONA – A RODZAJE TYPOWYCH UMÓW

Maciej Pacuła© Ochronę praw artystów wykonawców oraz ich praw do artystycznych wykonań – jako odrębnych podmiotów i przedmiotów praw pokrewnych – które obowiązują, obok praw autorskich, w polskim systemie prawa własności intelektualnej, unormowano w sposób […]

Czytaj dalej

400 mln zł na walkę ze skutkami pandemii. Fundusz Wsparcia Kultury

400 mln zł otrzymają samorządowe instytucje kultury, NGO-sy i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem powoływanego Funduszu Wsparcia Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze […]

Czytaj dalej

Dopłaty do wynagrodzeń w instytucjach kultury w Tarczy Antykryzysowej 4.0

20.06.2020 Tarcza Antykryzysowa 4.0 pozwala instytucjom kultury – zarówno państwowym, współprowadzonym z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jak i samorządowym – uzyskać wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia […]

Czytaj dalej

Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny Spis treści: Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia. Zasady pracy artystycznej i wykonawczej. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń. Zasady organizacji widowni. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia. […]

Czytaj dalej

Rekomendacje MKiDN dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19.

Niniejsze rekomendacje mają być wsparciem dla dyrekcji instytucji kultury w procesie przygotowań do ponownego otwarcia. Zalecenia mają charakter ogólny i w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (teatralna, koncertowa, taneczna, inne), mogą być odpowiednio stosowane przez […]

Czytaj dalej

Kultura w III etapie znoszenia ograniczeń (kina plenerowe, plany filmowe, próby, nagrania oraz indywidualne lekcje) – szczegółowe wytyczne uwzględniające specyfikę poszczególnych typów instytucji zostaną opublikowane na stronie kultura.gov.pl.

13.05.2020 Dopuszczenie do działalności kin plenerowych (w tym samochodowych), wznowienie prac na planach filmowych z uwzględnieniem rygorów sanitarnych, możliwość prowadzenia prób i ćwiczeń, jak również dokonywania nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury oraz umożliwienie […]

Czytaj dalej