Apel ZZ PAMO i OZZAT będący reakcją na agresję Rosji na Ukrainę

Koleżanki i Koledzy Artyści Muzycy, Śpiewacy i Tancerze, Nasi Słuchacze i Widzowie.

Wojska Federacji Rosyjskiej bez wypowiedzenia wojny zaatakowały sąsiadujące z Rzeczpospolitą Polską europejskie suwerenne państwo, Niepodległą Ukrainę, tak jak pierwszego września 1939 roku o czwartej rano pierwszy nalot na Wieluń rozpoczął napaść III Rzeszy niemieckiej na Polskę i w konsekwencji tego, II wojnę światową. Niewątpliwie mamy do czynienia z działaniami wojennymi o charakterze barbarzyńskim, zbrodniczym i ludobójczym i milczeć nam nie wolno. Nieustannie zmieniająca się sytuacja uniemożliwia w tym momencie wskazać konkretnie jaka pomoc byłaby w tym momencie najwłaściwsza i jednocześnie nie wykraczała ponad nasze możliwości i siły – będziemy się o tym stale dowiadywać każdego kolejnego dnia. Już teraz jednak oprócz wszelakich podejmowanych przez nas zbiorowo i indywidualnie form protestu i pomocy, także jako artyści zrzeszeni w naszych Związkach Zawodowych dysponujemy bronią czynnego protestu przeciwko tej nieludzkiej zbrodniczej wojnie, agresji i wojskowej przemocy militarnej wobec walczących dziś o samostanowienie, niezależność narodu i ochronę granic swojego państwa naszych Ukraińskich Sąsiadów. Wzywamy do wszelkich form protestu w tym także artystycznego przeciwko tej barbarzyńskiej napaści, aż do jej ostatecznego zaprzestania i do wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy, która jest ważną częścią współczesnej pokojowej Europy, której mieszkańcy nie wszczęli tej wojny i niczym nie zagrażają Rosji. Niech nasz międzynarodowy uniwersalny język muzyki i tańca stanie się jednym z instrumentów naszego czynnego protestu przeciwko tej napaści, naszym wspólnym z naszymi słuchaczami i widzami  wołaniem o przywrócenie pokoju na Ukrainie. Ale także w momencie kolejnego już dziś za naszą wschodnią granicą poważnego wspólnego zagrożenia, niech przyczyni się do zaprzestania naszych wewnętrznych sporów i odbudowania wspólnoty narodowej. Niech aż do czasu zakończenia tej nieludzkiej napaści i wojny każdy nasz koncert, spektakl i artystyczny występ z udziałem publiczności, lub skierowany do niej w medialnych przekazach stanie się naszym zbiorowym wyrazem solidarności ze zmuszonym do obrony i walki o istnienie niepodległego wolnego państwa Narodem Ukraińskim. Niech to będzie naszym wspólnym głosem przeciwko wojnie i barbarzyństwu, wołaniem o pokój i poszanowania prawa do wolności, niepodległości i suwerenności państw. Apelujemy do wszystkich zespołów i do dyrekcji polskich artystycznych instytucji kultury, aby przed każdym publicznym działaniem artystycznym manifestować na różne sposoby nasz sprzeciw przeciwko tej zbrodniczej napaści na ukraiński naród i niezależne od Rosji Putina niepodległe państwo i naszą solidarność z Ukrainą walczącą o swoje niezbywalne prawa do integralności kraju. Nie możemy godzić się na powtórzenie w XXI wieku dramatycznych skutków rozbiorów, zaborów oraz okupacji przez obce mocarstwa niepodległych narodów i ich własnych państw, jakich jako Polska i Polacy boleśnie sami doświadczyliśmy i okupiliśmy to długotrwałą niezłomną walką o wolność i o nasze własne państwo.