Zebranie założycielskie

W dniu10.02.2013 w Warszawie odbyło się 

Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych
ZZ PAMO

10.02.2013 WARSZAWA, ZJAZD ZAŁOŻYCIELSKI ZZ PAMO
Zebrani utworzyli Grupę Założycielską oraz wybrali 7 osobowy Komitet Założycielski nowego związku.

Prezydium Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych, jako inicjator zebrania, pragnie podziękować wszystkim, którzy wzięli w nim udział.

W dniu 28. listopada 2010 roku muzycy – przedstawiciele związków zawodowych  Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie i Sinfonii Varsovii zaprosili reprezentacje zespołów orkiestrowych i chóralnych całej Polski na spotkanie, którego celem było poznanie opinii środowiska na temat niektórych, kontrowersyjnych propozycji nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Efektem zebrania było powołanie struktury pod nazwą Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych, któremu zebrani udzielili mandatu do reprezentowania stanowiska muzyków orkiestrowych i chóralnych wobec ustawy. Dzięki temu, Forum mogło podjąć wszelkie możliwe prawem działania, by nie dopuścić do uchwalenia niekorzystnych dla artystów zapisów, mogących poważnie zaszkodzić instytucjom muzycznym w Polsce. Tak silny mandat przedstawicieli blisko 30 orkiestr i chórów oraz współpraca całego środowiska artystów sprawiły, że zamierzony cel udało się w dużej mierze zrealizować.

Pogarszająca się sytuacja finansowa muzyków: likwidacja uprawnień emerytalnych, brak rozwiązań systemowych dla artystów, którzy z różnych przyczyn nie będą w stanie dotrwać wieku emerytalnego, brak czytelnych regulacji prawnych uwzględniająch specyfikę naszej pracy, manipulacje w sprawach podatkowych, problem otwartych zasobów publicznych, pozbywający artystów praw do tantiem, czy coraz częstsze próby łamania praw pracowniczych to tylko niektóre powody, dla których konieczne jest powołanie związku zawodowego muzyków orkiestrowych. Związku, który z racji swojego branżowego charakteru będzie rozumiał bolączki i problemy tego środowiska. Wykorzystując doświadczenie nabyte w trakcie naszej działalności związkowej oraz w Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych, podjęliśmy w tym celu stosowne kroki.

gronie Prezydium wielokrotnie analizowaliśmy opine, sugestie i oczekiwania środowiska, artykułowane między innymi na I i II Zjeździe FPMO, które miały miejsce w listopadzie 2010 i 2011 roku. Nawiązaliśmy współpracę z profesjonalną kancelarią prawniczą, która pomoże nam skonstruować statut zgodny z oczekiwaniami środowiska i obowiązującym prawem. We wrześniu 2012 roku byliśmy współorganizatorem spotkania muzyków orkiestrowych z przedstawicielami Międzynarodowej Federacji Muzyków FIM oraz niemieckiego związku zawodowego Deutsche Orchestervereinigung. Mamy deklaracje wsparcia naszych działań przez te organizacje.  Możemy liczyć na pomoc i korzystać z doświadczenia niemieckiego związku zawodowego DOV, którego model organizacyjny wydaje się być najbliższy naszej rzeczywistości i który można najłatwiej dostosować do polskich warunków. Stanowimy zgrane, darzące się zaufaniem grono osób, którym przyświeca wspólna idea.

Zdajemy sobie sprawę, że czekają nas trudne czasy i istnieje potrzeba konsolidacji. Doskonale rozumie to środowisko dyrektorów instytucji muzycznych, które już w marcu 2012 roku założyło Zrzeszenie Filharmonii Polskich. Powołana niedawno przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rada do Spraw Instytucji Artystycznych składa się z 20 osób, w zdecydowanej większości – dyrektorów instytucji artystycznych. Brak w niej jakiegokolwiek przedstawiciela strony pracowniczej. Wiadomo nam, że wśród spraw, którymi będzie to grono się zajmowało, znajdą się także kwestie prawa dla kultury – zatem zapewne i kolejna nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Czy trzeba nam silniejszej motywacji?

Prezydium FPMO

Damian Walentek – Przewodniczący
Justyna Rogozińska – Czeżyk – Wiceprzewodnicząca
Artur Gadzała – Wiceprzewodniczący
Katarzyna Demus
Jan Kacperczyk
Andrzej Konieczny
Piotr Krzemionka
Kamil Mysiński
Bogusław Pstraś