Życzenia Wielkanocne

Koleżanki i Koledzy, tegoroczne Życzenia Wielkanocne od naszego Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych są absolutnie wyjątkowe, tak jak niezwykle trudny czas, w jakim je Wam i naszym Słuchaczom i Widzom składamy. Wielkanoc to jak zawsze czas Zmartwychwstania i radości, nadziei i odnowy życia, budzącej się Wiosny dla wszystkich ludzi z naszego kręgu kulturowego. Spodziewaliśmy się, że w tym roku będzie też początkiem końca pandemii Covid-19 na świecie i stanu epidemii w Polsce z którym od dwóch lat wszyscy walczymy. Ale nikt nie spodziewał się, że za naszą granicą zapanuje barbarzyńska tak niszczycielska zbrodnicza wojna Rosji przeciwko naszemu sąsiadowi, Niepodległemu Państwu Ukraińskiemu. Wojna w której niszczone są miasta i wsie, giną brutalnie zabijane tysiące ludzi, którzy tej wojny nie wywołali i nie chcieli, giną bezbronni cywile, dzieci i dorośli. Wszyscy którzy mogą chwycić za broń stają do walki z najeźdźcami. Muszą się bronić i bohatersko walczyć o życie własne, swojego narodu i ojczyzny. Miliony kobiet i dzieci uciekają z ogarniętego wojną kraju za naszą wschodnią granicą. Do Polski przybyły już prawie trzy miliony uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet, dzieci i starców. Ruszyła wielka fala naszej spontanicznej solidarnej pomocy dla uchodźców. Przy wielu wielkanocnych stołach mamy w swoich domach teraz ukraińskie rodziny, które musiały porzucić swe domy, żeby uciec przed wojną i śmiercią. Jako artyści muzycy, wokaliści i tancerze pomagamy uchodźcom jak inni angażując się w rozliczne i zróżnicowane formy pomocy, ale mamy też własne zadania i formy wsparcia. Od początku tej wojny nosimy przypinki wstążek w narodowych barwach Ukrainy, podczas koncertów i spektakli eksponowane są flagi ukraińskie, grane i wystawiane są też ukraińskie utwory, ale także zmieniany jest program koncertów lub wykonawcy w nich uczestniczący. Międzynarodowa Federacja Muzyków rozpowszechniła w pierwszych dniach wojny nasz apel o te same formy akcji solidarności z walczącą z Rosyjskim agresorem Ukrainą przeciwko wojnie i o przywrócenie w niej pokoju. Ten apel trafił do artystów muzyków na całym świecie. My jako artyści muzycy instrumentaliści, wokaliści i tancerze, zrzeszeni w naszym Związku, pracujący razem w naszych Zespołach mamy także własne możliwości w walce dobra ze złem. Jest to nasza sztuka – muzyka. W tych wyjątkowych i dramatycznych okolicznościach, obok innych form wsparcia udzielanych przez nas – pomocy finansowej, rzeczowej czy humanitarnej, jesteśmy zdeterminowani używać także własnych form wsparcia i nieść nierozerwalnie związaną z Wielkanocą radość, nadzieję, wołanie o pokój i życie – przeciwko wojnie, rozpaczy i śmierci.