Zarząd

Składa się z 7 osób, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik i Sekretarz. Realizuje cele statutowe ZZ PAMO i uchwały WZD. Zarząd spotyka się przynajmniej raz w miesiącu.  W razie konieczności powołuje Doraźne Komisje Problemowe. Współpracuje na bieżąco z Doradcami merytorycznymi Związku.

Skład zarządu: