Komisja Rewizyjna

Składa się z 3 osób w tym Przewodniczący. Kontroluje pracę Zarządu. Komisja Rewizyjna spotyka się przynajmniej raz na kwartał. Po przyjęciu sprawozdania pracy Zarządu, występuje do WZD o udzielenie absolutorium.

Skład komisji rewizyjnej: