Życzenia Wielkanocne

Koleżanki i Koledzy,

W tym roku Święta  Wielkiej Nocy przypadają w niezwykłym czasie stanu epidemii w Polsce i światowej pandemii niebezpiecznego wirusa. Z powodu zawieszenia działalności naszych instytucji,  wyjątkowo nie możemy wiosennie koncertować, niosąc tak naszym słuchaczom i widzom radość i nadzieję na cały ten rok, które przynosi nam zwykle ten wiosenny czas oraz te Święta, które musimy tym razem spędzać osobno w naszych domach, bez odwiedzin i bez zwykłych, rodzinnych spotkań, wspólnych wielkanocnych  obrzędów i uroczystości. Po raz pierwszy  w powojennej historii Polski nasze Zespoły Orkiestrowe, Chóry, Balety i Soliści nie grają, nie śpiewają i nie tańczą tak długo dla publiczności. Tylko my sami wiemy jakie to i dla nas trudne, bo naszej pracy i życiu nadają sens nasze zespołowe  publiczne występy dla słuchaczy oraz widzów w  salach koncertowych i teatralnych. Dotkliwie odczuwamy to, zamknięci z konieczności  we własnych domach oraz pozbawieni możliwości naszej wspólnej zespołowej pracy artystycznej, która jest istotną treścią i dużą częścią naszego życia. To wyjątkowe traumatyczne losowe doświadczenie uświadamia nam, jak bardzo potrzebne jest bycie razem w naszej zespołowej muzycznej twórczości, wspólnej muzycznej pasji i pracy dla publiczności.   Takie też są wspólne cele i sens  działalności Związku Zawodowego Polskich Artystów Orkiestrowych. W tym trudnym czasie obowiązkowej separacji, bądźmy razem w kontakcie ze sobą w zespołach aż do końca epidemii, stale porozumiewając się i przygotowując do wznowienia naszej wspólnej pracy.  ZZ PAMO czynnie przeciwstawia się zmniejszaniu ponadnormowych części naszych wynagrodzeń  w czasie epidemii przez niektórych dyrektorów i organizatorów instytucji. Nie możemy się na to godzić. Na bieżąco interweniujemy wszędzie gdzie potrzebne są nasze interwencje, pomoc oraz wsparcie. Życzymy aby i ta Wielkanoc była – jak zawsze Świętami radości i nadziei – mimo ograniczeń epidemii. Pamiętajmy, że po zakończeniu stanu epidemii, nasza praca będzie tak samo potrzebna i ważna dla przywrócenia pełni naszego normalnego życia społecznego, jak przywrócenie działalności gospodarki.