ZZ PAMO Zarejestrowane

Koleżanki i Koledzy !

Z radością informujemy, że 30 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy zarejestrował ogólnopolski

Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych.

Powstanie ogólnopolskiego związku muzyków jest zwieńczeniem oczekiwań dużej części naszego środowiska. Idea powołania do życia takiej organizacji zrodziła się w trakcie zmagań Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych z pomysłem wprowadzenia przez stronę rządową tzw. umów sezonowych w instytucjach artystycznych, okresowej weryfikacji artystów czy możliwości rozwiązania umowy o pracę z tzw. przyczyn repertuarowych (np. zmniejszenie składu).

Przekonaliśmy się wtedy, że fundamentalna zmiana statusu muzyków w Polsce nie jest możliwa bez lobbingu na forum ogólnopolskim i mocnych struktur zrzeszających muzyków orkiestrowych. Struktury te powinny korzystać z pomocy wysokiej klasy fachowców w dziedzinie prawa pracy, prawa autorskiego, ekonomii, zarządzania i organizacji, rozumiejącymi jednocześnie specyfikę funkcjonowania naszego sektora.

Założony przez nas związek zawodowy ZZ PAMO chce swoją ochroną objąć wyłącznie muzyków orkiestrowych. Model działania związku oparliśmy na pomyśle jedynego, liczącego kilkanaście tysięcy członków związku zawodowego muzyków w Niemczech – Deutsche Orchestervereinigung (DOV), uwzględniając wszystkie odrębności związane ze stanem prawnym w Polsce. Tworząc podwaliny naszego statutu mogliśmy liczyć na życzliwą pomoc przewodniczącego DOV, za którą jesteśmy wdzięczni.

Podczas Walnego Zebrania Delegatów, które odbyło się 10.11.2013 w Filharmonii Narodowej w Warszawie podjęto wiele istotnych decyzji. W wyniku demokratycznego głosowania wybrane zostały także władze Związku:

Zarząd Główny:

Damian Walentek NOSPR Katowice – Przewodniczący

Artur Gadzała Sinfonia Varsovia – I Wiceprzewodniczący

Mirosław Dziaduszek
 Teatr Muzyczny w Lublinie – Wiceprzewodniczący
Piotr Krzemionka Sinfonia Varsovia – Wiceprzewodniczący
Krzysztof Trzcionkowski Filharmonia Narodowa – Wiceprzewodniczący

Justyna Rogozińska-Czeżyk TW-ON Warszawa – Skarbnik

Roman Strembicki Filharmonia Łódzka – Sekretarz
Komisja Rewizyjna:

Jakub Łysik  Śląska Orkiestra Kameralna – Przewodniczący

Alicja Pejska Filharmonia Łódzka

Michał Wawrzyniak TW-ON Warszawa

Jednym z priorytetów jest dla nas kwestia członkostwa do którego gorąco zachęcamy. Pragniemy, by wybrane władze miały dzięki temu od samego początku silny mandat do reprezentowania interesów naszego środowiska.

Aby przystąpić do Związku wystarczy wypełnić Deklarację Członkowską i przesłać pocztą na podany w dokumencie adres.