Pikieta w obronie zwalnianych Artystów WOK pod Filharmonią Narodową

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Od kilku miesięcy obserwujemy proces reorganizacji, czyli  niszczenia Warszawskiej Opery Kameralnej, ponad pięćdziesięcioletniej instytucji, niezwykle zasłużonej dla polskiej kultury.  Obecna dyrekcja WOK, działając niezgodnie z prawem zwolniła 150 osób, likwidując całe działy artystyczne. Cieszymy się z rosnącej solidarności środowiska artystów-muzyków w całej Polsce. Mamy ogromny szacunek dla tych muzyków, którzy odmówili brania udziału w spektaklach i koncertach, zorganizowanych przez obecną dyrekcję WOK. Jest  to nie tylko objaw solidarności ze zwalnianymi kolegami, ale także troska o miejsca pracy dla artystów w Polsce. Nie pozwalajmy na likwidację naszych oper, filharmonii, teatrów muzycznych i przeobrażanie ich w instytucje impresaryjne!

Gdy dowiedzieliśmy  się, że , inauguracja Festiwalu Mozartowskiego ma się odbyć w gmachu Filharmonii Narodowej, wystosowaliśmy do dyrekcji apel, podpisany przez 170 artystów FN, o niewynajmowanie sali obecnemu kierownictwu WOK. Nie jesteśmy przeciwni inauguracji w naszym gmachu. Uważamy jednak, że jakakolwiek współpraca z p.o. dyrekcją WOK, łamiącą wszelkie standardy kierowania instytucją muzyczną w Polsce jest naganna. Apel okazał się nieskuteczny, dlatego postanowiliśmy zorganizować Pikietę, jako przejaw sprzeciwu i solidarności ze zwalnianymi pracownikami WOK. 12 czerwca o godz. 18.30 zapraszamy wszystkich przeciwników reorganizacji, czyli likwidacji WOK, przed główne wejście FN przy ul. Sienkiewicza.

12 czerwca o godz. 17.30 muzycy orkiestry FN mają zaplanowane przesłuchania na harfę. W związku z tym początkowo z naszej strony będzie tylko delegacja związkowa i przedstawiciele chóru. Bardzo potrzebujemy Państwa obecności na pikiecie, szczególnie przed inauguracją Festiwalu Mozartowskiego, ok. godz. 18.30, ponieważ większość  naszych kolegów, którzy chcieliby wziąć udział w pikiecie przyjdzie później. Jeszcze raz apelujemy do wszystkich muzyków, artystów, ludzi solidaryzujących się ze zwolnionymi pracownikami  o wsparcie naszych działań.

Artyści Filharmonii Narodowej

Organizatorzy: Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych przy FN Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Filharmonii Narodowej