Obniżenie dotacji dla Filharmonii Opolskiej – petycja

Według relacji prasowych władze Województwa Opolskiego planują znaczące ograniczenie dotacji budżetowej na działalność filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu; subwencja ta ma ulec obniżce z 7,9 do kwoty 5,7 miliona złotych.

Ten drastyczny poziom obniżki subwencji publicznej może mieć fatalne konsekwencje dla dalszej egzystencji cenionej instytucji muzycznej; już dziś mówi się publicznie o zwolnieniach wśród pracowników artystycznych, sięgających nawet 50% zespołu (40 pracowników). Sprowadzenie orkiestry symfonicznej do roli większej orkiestry kameralnej (40 muzyków) w przypadku sugerowanych redukcji osłabiłoby znacząco status i oddziaływanie Filharmonii Opolskiej; taki zespół nie mógłby wykonywać wielu dzieł znajdujących się w standardowej ofercie każdej filharmonii ( w repertuarze symfonicznym istnieją precyzyjne wskazówki wykonawcze dotyczące wielkości obsady, które uniemożliwiają redukcję zespołu). Takie drastyczne rozwiązanie mogłoby się także fatalnie odbić na realizacji porozumienia zawartego w związku z przebudową filharmonii z UE; wymaga ono utrzymania wysokich wskaźników frekwencji, uniemożliwiając także zwiększenie zakresu działalności odpłatnej. Ograniczenie działalności koncertowej do repertuaru kameralnego i nisko-obsadowego z całą pewnością przyczyni się do obniżenia wskaźników frekwencji i zwiększenia ryzyka niewypełnienia warunków umowy, co wiąże się z olbrzymimi kosztami.

Zwracamy się do Zarządu Województwa, Sejmiku Wojewódzkiego i wszystkich przedstawicieli władz lokalnych z prośbą o przedsięwzięcie wszelkich możliwych kroków w celu innego rozwiązania problemów budżetowych regionu niż radykalna i zabójcza dla Filharmonii Opolskiej obniżka dotacji.

ZZ PAMO kieruje w powyższej sprawie PETYCJĘ do Zarządu Województwa Opolskiego, którą można podpisać TUTAJ