Radosnych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku życzą zgodnym chórem Zarząd Główny i Sekretariat Wykonawczy Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych.