Termin Walnego Zjazdu Delegatów

Termin Walnego Zjazdu Delegatów

Po przeprowadzeniu konsultacji z Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowych jak również Komisji Rewizyjnej i Rady Krajowej mających na celu uzgodnienie najkorzystniejszej daty Walnego Zjazdu Delegatów i przegłosowaniu propozycji data została uzgodniona na 12 stycznia 2020 roku na godzinę 12:00. Zebranie odbędzie się w sali prób orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.