Wspólne cele

Celem związku jest utrzymanie i poprawa statusu naszych orkiestr i zatrudnionych w nich muzyków. Obszarem naszej troski są w szczególności zespoły symfoniczne: filharmoniczne, radiowe, operowe a także orkiestry i zespoły kameralne. Pragniemy dbać o szeroko pojęty interes muzyka orkiestrowego, niezależnie od jego pozycji w zespole. Jesteśmy gotowi do współpracy z wszystkimi, którym zależy na dobru zespołów artystycznych i rozwoju kultury muzycznej w naszym kraju.

Procedura niedawno uchwalonej nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wykazała wiele braków w zakresie konsultacji i dialogu społecznego. Nowe zapisy były przygotowywane bez udziału muzyków orkiestrowych, choć to właśnie my byliśmy ich większościowym adresatem. Pragniemy uniknąć powtórnej sytuacji, gdy tak ważne regulacje prawne będą tworzone bez naszego udziału, a konsultacje będą miały charakter pozorny lub powierzchowny.

Regulaminy pracy w instytucjach muzycznych są w większości przypadków ogólnikowe, powierzchowne, często nie dostosowane do specyfiki naszej pracy, nie uwzględniające szczególnych sytuacji dotyczących zawodu muzyka orkiestrowego. Nie przewidują powołania reprezentacji muzyków, wybieranych przez nich samych w demokratycznych wyborach. Często godzimy się na dodatkowe próby, wydłużanie ich czasu, pracę w dni zwyczajowo wolne od pracy - dla dobra koncertu, przedstawienia, imprezy. 

Większość orkiestr w Polsce zarządzana jest w sposób mniej lub bardziej autokratyczny. Daleko nam w tym względzie do dawno wypracowanego i utrwalanego w Europie Zachodniej modelu partycypacyjnego. Relacje pomiędzy przełożonymi a pracownikami, polegające wyłącznie na egzekwowaniu podporządkowania, miały pogłębić propozycje ustawy o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej. Pominięcie stanowisk reprezentantów strony pracowniczej miało doprowadzić do nieuzasadnionego wzmocnienia pozycji dyrektora i dyrygenta względem muzyka orkiestrowego. Ewidentne lekceważenie strony pracowniczej w wielu instytucjach muzycznych i ponad nimi, np. podczas tworzenia zapisów ustawy czy powołania Rady do Spraw Instytucji Artystycznych zmusza do powołania ogólnopolskiej reprezentacji, posiadającej pełnię praw dla obrony interesów zawodowych środowiska muzyków orkiestrowych.

Pragniemy wykorzystać nasze doświadczenie zdobyte w działalności związkowej i ugruntowane w ramach Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych. Chcemy kontynować walkę o nasze interesy w dotychczasowym, sprawdzonym kształcie, z uwzględnieniem form protestu akceptowanych przez środowiska artystyczne. Licząc na dalsze wsparcie zdecydowaliśmy się na utworzenie Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych.
Jesteś tutaj: Home Wspólne cele