Zakładowe Organizacje Związkowe

Lp Instytucja  Przewodniczący ZOZ Liczebność Zarządu
  1. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze  Aneta Kolendo 3
  2. Filharmonia Gorzowska  Dawid Pajdzik 3
3. Filharmonia Kaliska
4. Filharmonia Krakowska
  5. Filharmonia Łódzka  Roman Strembicki 5
6. Filharmonia Narodowa
  7. Filharmonia Opolska  Stanisław Stankiewicz  5
  8. Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie  Piotr Klocek 3
  9. Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu  Ilona Hlubek-Długołęcka 3
10. Filharmonia Szczecińska  Anna Czechorowska 4
  11. Filharmonia Śląska w Katowicach  Jakub Łysik 3
  12. Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach  Andrzej Łukaszek 3
  13. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach  Krzysztof Waloszczyk 5
14. Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku  Stanisław Gadzina 5
15. Opera na Zamku w Szczecinie  Dariusz Dudziński 3
16. Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku  Zdzisław Cichocki 3
17. Radomska Orkiestra Kameralna  Piotr Cebula 3
18. Teatr Muzyczny w Lublinie  Piotr Kociubowski 3
19. Teatr Muzyczny w Łodzi  Krzysztof Wójcikowski 3
20. Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie  Justyna Rogozińska-Czeżyk 5
21. Teatr Wielki w Łodzi  Ewa Walkiewicz 3
22. Warszawska Opera Kameralna  Mariola Peron 5

Zarząd Główny

Artur Gadzała Przewodniczący  
Krzysztof Trzcionkowski I Wiceprzewodniczący  
Justyna Rogozińska-Czeżyk     Skarbnik  
Piotr Krzemionka Sekretarz  
Roman Strembicki Członek Zarządu  
Mirosław Dziaduszek Członek Zarządu  
Maksymilian Lipień Członek Zarządu  
     
     
     
     

Komisja Rewizyjna

Jakub Łysik Przewodniczący
Alicja Pejska
Michał Wawrzyniak

Rada Krajowa

Lp Instytucja  Delegat
  1. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze  Aneta Kolendo
  2. Filharmonia Gorzowska
3. Filharmonia Kaliska
  4. Filharmonia Łódzka  Franciszek Wróbel
  5. Filharmonia Opolska  Jan Wojszczyk 
  6. Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie  Piotr Klocek
  7. Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu  Paweł Tuliński
8. Filharmonia Szczecińska  Anna Czechorowska
  9. Filharmonia Śląska w Katowicach  Krzysztof Korzeń
  10. Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach  Andrzej Łukaszek
  11. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach  Krzysztof Waloszczyk
12. Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku  Stanisław Gadzina
13. Opera na Zamku w Szczecinie
14. Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku  Joanna Konarzewska
15. Radomska Orkiestra Kameralna  Aleksandra Talacha
16. Teatr Muzyczny w Lublinie  Piotr Kociubowski
17. Teatr Muzyczny w Łodzi  Krzysztof Wójcikowski
18. Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie  Wojciech Sławiński
19. Teatr Wielki w Łodzi  Marcin Budziarski
20. Warszawska Opera Kameralna

Struktura organizacyjna

 

man iconman icon        man iconwoman icon man icon         man iconwoman iconwoman iconman icon woman iconwoman iconman icon         woman icon
Orkiestra A          Orkiestra B Orkiestra C          Orkiestra D           Orkiestra E               Orkiestra F

Walne Zebranie Delegatów ZZ PAMO
WZD

WZD jest najwyższym organem Związku. Składa się z Delegatów - reprezentantów poszczególnych orkiestr / zespołów. Liczba Delegatów danej instytucji jest uzależniona od ilości jej członków w ZZ PAMO:

do 10 - 1 Delegat
11-20 - 2 Delegatów
21-40 - 3 Delegatów
ponad 40 - 4 Delegatów

WZD wybiera 7-osobowy Zarząd w tym Przewodniczącego i 3-osobową Komisję Rewizyjną. Liczebność tych ciał została ustalona na I Walnym Zjeździe Delegatów. WZD obraduje przynajmniej raz na trzy lata

 arrow down

 arrow down

 
 woman icon man icon woman icon woman icon man iconman iconwoman iconman iconman iconman iconman icon man iconwoman iconman icon
Rada Krajowa
RK

Każda Komisja Zakładowa ma prawo delegowania jednego przedstawiciela do Rady Krajowej. Rada spotyka się z Zarządem przynajmniej raz na kwartał.
Zarząd
Z

Składa się z 7 osób, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik i Sekretarz. Realizuje cele statutowe ZZ PAMO i uchwały WZD. Zarząd spotyka się przynajmniej raz w miesiącu.  W razie konieczności powołuje Doraźne Komisje Problemowe.
Komisja Rewizyjna
KR


Składa się z 3 osób w tym Przewodniczący. Kontroluje pracę Zarządu. Komisja Rewizyjna spotyka się przynajmniej raz na kwartał. Po przyjęciu sprawozdania pracy Zarządu, występuje do WZD o udzielenie absolutorium.
team     team arrow down leftarrow down     arrow down right
Doraźne Komisje Problemowe
DKP

np. Komisja do Spraw Ustawy, Komisja Problemowa
Orkiestry "F"
woman icon     woman icon woman icon     man icon
Biuro (Sekretariat) Zarządu
S

Kontakt Zakładowych Organizacji Związkowych i Członków Związku z Zarządem, obsługa księgowa
Dział Prawny,
Konsultanci
DP

Prawnik specjalizującyw się w prawie pracy oraz w prawie autorskim i prawach pokrewnych, konsultanci
   
arrow up arrow up                   arrow up arrow up
woman iconman iconman icon

man iconwoman iconwoman icon            woman iconman iconwoman icon
 
man iconman iconwoman icon


Zakładowe Organizacje Związkowe
ZOZ

struktury związkowe w poszczególnych orkiestrach, ich Zarządy wraz z Przewodniczącym
Jesteś tutaj: Home Władze