Raport o polskich orkiestrach


żródło: Praca zbiorowa, Raport o stanie muzyki polskiej, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2011


Nazwa instytucji kultury Status prawny
instytucji kultury
Liczba koncertów/spektakli  
w 2010 siedziba zagranica
FILHARMONIE       
Filharmonia Częstochowska samorządowa miejska 1 102 74 191 56 0 1 44.233 0 nie1
Filharmonia Dolnośląska, Jelenia Góra samorządowa wojewódzka 1 94 70 10952 195 3 2 130.089 0 321 + 1113
Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina samorządowa wojewódzka 2 203 148 177 153 4 1 47.167 3 657
Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego, Łomża samorządowa wojewódzka 1 23 17 624 28 2 1 23.828 1 493
Filharmonia Koszalińska im. S. Moniuszki samorządowa miejska 4 76 60 107 46 0 1 43.310 0 nie
Filharmonia im. K. Szymanowskiego, Kraków samorządowa wojewódzka 7 238 190 429 147 8 0 70.000 0 nie
Filharmonia im. H. Wieniawskiego, Lublin samorządowa wojewódzka 1 112 82 90 58 0 0 27.583 0 534
Filharmonia Narodowa państwowa 3 277 201 23795 115 0 0 97,00% 95 1070 + 380
Filharmonia Opolska im. J. Elsnera samorządowa wojewódzka 206 136 99 286 125 9 3 81.466 1 496 + 120
Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego, Rzeszów samorządowa wojewódzka 2 117 82 8037 68 3 1 79.412 7 670 + 190
Opera i Filharmonia Podlaska — Europejskie Centrum Sztuki, Białystok współfinansowanie: samorząd wojewódzki i MKiDN 2 183 149 10458 307 4 1 191.630 18 447 + 98
Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz współfinansowanie: samorząd wojewódzki i MKiDN 2 123,98 etatu 91,5 etatu 1121 367 3 1 191.031 b.d. 880 + 170 + 150
Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego samorządowa wojewódzka 2 130 101 7809 69 0 1 135.30110 9 nie
Filharmonia Sudecka , Wałbrzych samorządowa wojewódzka 1 88,25 etatu 65 etatów 52 39 0 1 11.120 0 272
Filharmonia Śląska, Katowice samorządowa wojewódzka 3 224 177 84111 95 29 6 174.388 4 42012
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga, Kielce samorządowa wojewódzka 1 99 75 687 621 0 1 137.915 0 nie
Filharmonia im. M. Karłowicza, Szczecin samorządowa miejska 1 102 80 73 65 1 0 23.948 45 nie
Filharmonia im. W. Lutosławskiego, Wrocław współfinans.: sam. wojewódzki, MKiDN i miasto Wrocław 5 206 174 399 135 3 4 69.933 15 461
Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina, Gdańsk samorządowa wojewódzka 1 131 87 24813 368 25 9 156.660 1 1100 + 180 + 200 + 100
Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego, Olsztyn samorządowa wojewódzka 1 84,55 etatu 59 1030 177 6 0 150.390 3 330
Filharmonia Zabrzańska samorządowa miejska 1 74 60 78 35 0 1 29.777 0 194
Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda współfinansowanie: samorząd wojewódzki i MKiDN 1 92 70 94 66 14 1 32.373 1 400
ORKIESTRY SYMFONICZNE      
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach współfinansowanie: samorząd miejski, MKiDN, Polskie Radio 1 143 121 4914 23 15 1 18.78715 9 nie
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej zespół reprezentowany przez Stowa­rzyszenie im. L. van Beethovena 1 0 0 56 0 8 0 27.000 5 nie
Orkiestra „Sinfonia Varsovia” samorządowa miejska 1 73 59 16116 0 97 4 172.348 4 nie
Płocka Orkiestra Symfoniczna im.W. Lutosławskiego samorządowa miejska 1 48 37 376 41 0 1 62.944 0 nie
Polska Orkiestra Radiowa jednostka organ. Polskiego Radia 1 64 60 20 11 1 0 17.600 12 410
Polska Orkiestra „Sinfonia Iuventus” państwowa 1 88 77 39 0 12 2 25.620 3 nie
Toruńska Orkiestra Symfoniczna samorządowa miejska 1 64 55 765 64 2 3 109.207 2 nie
INNE ORKIESTRY
„Aukso” Orkiestra Kameralna Miasta Tychy samorządowa miejska 1 0 19 50 10 10 0 25.000 25 400
„Capella Cracoviensis” samorządowa miejska 2 65 56 73 14 4 1 53.400 3 70
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” jednostka organ. Polskiego Radia 1 28 21 48 1417 13 0 25.000 9 nie
Orkiestra Muzyki Nowej stowarzyszenie 1 0 0 7 4 0 2 1.000 14 nie
„Sinfonietta Cracovia”, Orkiestra St. Królewskiego Miasta Krakowa samorządowa miejska 1 24,75 etatu 20 etatów 33 2618 7 0 26.619 1 nie
Radomska Orkiestra Kameralna samorządowa miejska 1 26 17 48 41 0 2 21.000 2 597
Tarnowska Orkiestra Kameralna stowarzyszenie 1 0 0 9 9 0 0 2500 1 nie
Warszawscy Soliści „Concerto Avenna” fundacja 1 0 0 10 0 0 0 5000 3 nie
Zespół Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis” samorządowa miejska 1 32 25 90 7 6 2 82.480 2 100
OPERY
Opera Krakowska samorządowa wojewódzka 5 325 178 161 157 7 0 92,00% 6 760
Opera Nova, Bydgoszcz współfinans.: samorząd wojewódzki
i MKiDN
4 309 178 115 114 0 1 76.969 2 803
Opera Śląska w Bytomiu samorządowa wojewódzka 4 296 154 194 136 5 0 92,40% 2 391 + 176
Opera Wrocławska współfinans.: samorząd wojewódzki
i MKiDN
4 319 197 216 209 7 14 75,95% 8 600
Państwowa Opera Bałtycka samorządowa wojewódzka 3 256 148 121 115 0 1 81,99% 5 476
Teatr Wielki w Łodzi samorządowa wojewódzka 4 469 195 96 95 0 0 92.056 519 1074
Teatr Wielki — Opera Narodowa państwowa 4 1040,48 etatu 39,75 etatów 183 174 7 1 91—99%20 11 1828 + 248 + 200 - 300
Teatr Wielki w Poznaniu współfinans.: samorząd wojewódzki
i MKiDN
4 435 231 286 246 11 1 79,50% 14 874 + 80
Warszawska Opera Kameralna samorządowa wojewódzka 7 333 326 112 75 36 2 12.60821 422 160
TEATRY MUZYCZNE
Mazowiecki Teatr Muzyczny im. J. Kiepury samorządowa wojewódzka 3 21 0 61 023 0 1 28.508 6 nie
Teatr Muzyczny „Capitol” we Wrocławiu samorządowa miejska 3 107 41 186 185 0 2 83,66% 3 672 + 50
Teatr Muzyczny w Lublinie samorządowa wojewódzka 4 184 105 123 118 0 0 42.032 2 383
Teatr Muzyczny „Roma” samorządowa miejska 2 87 15 371 377 0 0 99,30% 6 947 + 150

 

1. tymczasowo, do czasu oddania nowej siedziby
2. w tym: 57 koncertów symfonicznych, 66 koncerty kameralne, 845 audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży, 127 warsztatów
3. sala koncertowa i kameralna/analogicznie inne orkiestry
4. oraz 71 audycji muzycznych
5. w tym: 2259 koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
6. w tym: orkiestra symfoniczna podzielona na 16 zespołów
7. w tym: 60 koncertów symfonicznych, 35 koncertów kameralnych, 708 edukacyjnych form muzycznych
8. w tym: 64 koncerty w salach koncertowych, 33 filmy, 928 audycji muzycznych, 20 koncertów w mieście i w terenie
9. w tym: 702 koncerty w ramach działalności edukacyjnej (koncerty wyjazdowe w szkołach)
10. w tym: 60.304 podczas koncertów w ramach działalności edukacyjnej
11. w tym: 658 edukacyjnych audycji szkolnych i przedszkolnych
12. aktualnie w rozbudowie 
13. w tym: 213 koncertów symfonicznych i innych PFB (ogólna liczba wydarzeń w FB - 398)
14. poza działalnością koncertową Orkiestra dokonuje nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia (520 min.)
15. dotyczy koncertów w Katowicach
16. oraz 503 koncerty, wystawy, warsztaty i imprezy zorganizowane przez instytucję Orkiestra Sinfonia Varsovia
17. koncerty zrealizowane w Poznaniu
18. liczba koncertów w kraju
19. w tym 2 prawykonania
20. Sala Moniuszki, Sala Młynarskiego i Sale Redutowe/analogicznie pkt. dotyczący ilości miejsc na widowni
21. bez spektakli za granicą
22. w tym jedno wznowienie operowe
23. 38 spektakli na Bielańskiej Scenie Kameralnej
Jesteś tutaj: Home Raport o polskich orkiestrach