Info: czas pracy

Do czasu pracy zalicza się czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Art. 128 Kodeksu pracy

Próby i koncerty w siedzibie instytucji i poza nią ale także indywidualna praca artystyczna: ćwiczenie, przygotowanie partii utworu w domu lub mieszkaniu zalicza się do czasu pracy.