Plan zebrania

PLAN SPOTKANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO ZZ PAMO
w dniu 10.02.2013
 1. Powitanie przybyłych przedstawicieli instyt. orkiestrowych i specjalnych gości  (Gospodarz zebrania)
 2. Lista obecności
 3. Przedstawienie się przybyłych (z jakich orkiestr)
 4. Przemówienia gości
 5. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania (głosowanie jawne)
 6. Przedstawienie głównych założeń powstania nowego ogólnokrajowego związku (Damian Walentek)
 7. Zapoznanie ze statutem i ewentualne sugestie do korekty – ew. zgłaszanie zmian i uzupełnień.
 8. Sformułowanie Grupy Założycielskiej - przeprowadzenie ankiety (forma ustna - kto wyraża wolę przystąpienia do Grupy Założycielskiej
 9. Ustalenie, wybór i zatwierdzenie pełno-brzmiącej nazwy związku (głosowanie jawne)
 10. Uchwała grupy założycielskiej o utworzeniu nowego ZZ PAMO (uchwała nr 1 + lista)
 11. Głosowanie nad statutem i podjęcie uchwały o przyjęciu statutu  (uchwała nr 2)
 12. Wybory Komitetu Założycielskiego związku (głosowanie jawne)
  1. Ustalenie liczby członków Komitetu Założycielskiego (3-7)
  2. Wybór członków Komitetu
 13. Podjęcie uchwały o wyborze składu Komitetu Założycielskiego (głosowanie jawne, uchwała nr3)
 14. Wytyczne działań KZ w celu zarejestrowania związku.
 15. Podsumowanie zebrania założycielskiego.
 16. Zakończenie zebrania.
Jesteś tutaj: Home Historia Plan zebrania