Info: utrudnianie prowadzenia działalności

Pracodawca nie może stwarzać trudności w funkcjonowaniu związku zawodowego.

Pracodawca nie może przeszkadzać w utworzeniu organizacji związkowej, utrudniać jej działalności i dyskryminować pracownika z powodu przynalezności do związku zawodowego. Jest także zobowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy a także umożliwić przekazywanie składek związkowych. Naruszenie zapisów ustawowych naraża pracodawcę na karę grzywny lub ograniczenia wolności.

Art. 35 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych
Jesteś tutaj: Home Deklaracja członkowska Czy wiesz, że Info: utrudnianie prowadzenia działalności