Nad czym pracujemy

10.02.2013 Zjazd Założycielski ZZ PAMO V
10.02.2013 Powołanie Grupy Założycielskiej V
10.02.2013 Wybór Komitetu Założycielskiego V
10.02.2013 Konsultacje Grupy Założycielskiej w sprawie treści Statutu V
18.02.2013 Uwagi i sugestie Grupy Założycielskiej zostały przesłane do prawnika celem stworzenia Statutu ver.2 V
4.03.2013 Konsultacje Grupy Założycielskiej w sprawie treści Statutu ver.2 V
10.03.2013 2. Zebranie Grupy Założycielskiej - uchwalenie Statutu V
11.03.2013 Przesłanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego (uchwały i Statut) V
30.04.2013 Sąd Rejonowy w Warszawie wpisał ZZ PAMO do Krajowego Rejestru Sądowego V
16.06.2013 3. Zebranie Grupy Założycielskiej - określenie prac i zadań do czasu wyborów Władz V
 10.11.2013 Zjazd wyborczy V
31.01.2013 Wybory Zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych w orkiestrach
Jesteś tutaj: Home Aktualności Nad czym pracujemy