Pismo Zarządu ZZ PAMO do Delegatów na Zjazd SPAM

Szanowne Koleżanki i Koledzy,  Delegaci na Zjazd Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 

Zechciejcie przyjąć najlepsze życzenia owocnych obrad w imieniu ponad 1200 Artystów Muzyków  Członków Związku Zawodowego Polskich Muzyków Orkiestrowych, instrumentalistów i wokalistów pracujących na terenie całego kraju już w większości publicznych muzycznych instytucji kultury.  Dziękujemy za dotychczasową aktywną i efektywną współpracę, jaka łączy nas nieprzerwanie od początku procesu tworzenia i działalności ZZ PAMO, dzięki której działamy razem na rzecz całego polskiego środowiska muzycznego. Nasze czynne współdziałanie w rozwiązywaniu kryzysów w wielu instytucjach muzycznych, przyniosło wielokrotnie wymierne rezultaty. Wspólnie zwalczamy patologie i nieprawidłowości w działalności muzycznych instytucji kultury. Podobne, choć  nie zawsze niestety w pełni satysfakcjonujące nas skutki, przynosi również nasza współpraca w komisjach konkursowych przy wyborze dyrektorów  muzycznych instytucji kultury, wspólne działania związane z reprezentacją  ochroną i obroną praw pracowniczych i nieokreślonym jeszcze nadal odrębnie  statusem prawnym, ekonomicznym  i społecznym oraz naszej misji publicznej służby kulturze narodowej i uczestnictwem w międzynarodowej wymianie i współpracy kulturalnej. Aktualnym tego przykładem jest współpraca w bardzo trudnej walce o zagrożone przez barbarzyńskie metody i formy traktowania pracowników  artystycznych Warszawskiej Opery Kameralnej związane z realizowanym nadal, mimo naszych działań bezprawnym zamiarem zwolnień grupowych 3 całych Zespołów Artystycznych WOK przez Dyrekcję  tej wielce zasłużonej, powszechnie znanej w Europie i na świecie polskiej instytucji muzycznej. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami doprowadzimy do wstrzymania tych działań i niszczenia dorobku WOK, zgodnie z ostatnim już artystycznym przesłaniem i osobistym  apelem zmarłego wczoraj twórcy WOK, Pana Stefana Sutkowskiego, jednej z najwybitniejszych postaci polskiego i światowego środowiska muzycznego  przełomu XX i XXI wieku, jakim będziemy go wszyscy serdecznie z szacunkiem pamiętać i wspominać.  Apelujemy do wszystkich polskich muzyków o przyłączenie się do akcji powszechnego protestu przeciwko bezprawnemu podziałowi i likwidacji 3 Zespołów Artystycznych WOK i żądania odwołania obecnej Dyrekcji WOK. Przypominajmy stale wspólnie w naszych działaniach, że zawód  artysty muzyka jest jedynym zawodem którego wykonywanie wymaga szczególnych predyspozycji oraz najdłuższego cyklu nauki i kształcenia artystycznych warsztatowych umiejętności zawodowych, stałej pracy nad ich rozwojem i doskonaleniem i wymaga zatem odpowiedniej ochrony i warunków pracy. Ta ważna misja przyświecała zawsze SPAM w ponad 60 letniej historii Państwa Stowarzyszenia. Zechciejcie Państwo przyjąć raz jeszcze najlepsze życzenia owocnych obrad i dalszej naszej wspólnej pracy w zakresie kultywowania, tworzenia, artystycznego wykonywania muzyki i jej upowszechniania. Aby nasza praca twórcza i organizacyjna przyczyniała się jak najbardziej do łagodzenia obyczajów i rozwoju duchowego społeczeństwa  dzięki podnoszeniu kultury i wrażliwości muzycznej w Polsce.        

Zarząd Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych
Jesteś tutaj: Home Aktualności Pismo Zarządu ZZ PAMO do Delegatów na Zjazd SPAM