Uwaga na zmiany w Regulaminach Pracy!

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zobowiązuje pracodawców instytucji muzycznych do stosownych korekt w Regulaminach Pracy. Zmiany te powinny obejmować tylko zapisy wynikające wprost z ustawy.

Tymczasem wielu pracodawców traktuje to, jako jako pretekst do wprowadzenia dodatkowych, niekorzystnych, niebezpiecznych i niesprawdzonych w polskich warunkach rozwiązań organizacyjno-prawnych. Z treści tych propozycji wynika, że są to działania zorganizowane, będące wynikiem uzgodnień środowiska dyrektorskiego.

Analizując przedstawiane propozycje zmian regulaminowych prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe sprawy:

  • rozszerzenie zakresu świadczenia obowiązków pracy muzyka orkiestrowego wobec pracodawcy (nagrania płytowe, radiowe, telewizyjne itp)
  • zobowiązania do wykonywania pracy innej niż wynikające z charakteru pracy muzyka orkiestrowego (m.in. działalności solistycznej, kameralnej, gry na innym instrumencie, niż wynikającym z umowy o pracę)
  • zobowiązanie do udziału w wydarzeniach innych niż muzyczne (warsztaty, kursy, sympozja, spotkania biznesowe, akcje marketingowe, prelekcje, popularyzacja itp)
  • nowy system rozliczania czasu pracy, nie sprawdzony w polskich warunkach (system zadaniowy, zajęciowy)
  • zakaz wykonywania dodatkowych zajęć bez zgody pracodawcy, również w czasie wolnym, prywatnym, w czasie urlopu itp
  • system ocen kwalifikacji muzyków
  • zrzeczenie się autorskich praw majątkowych na nowych polach eksploatacji (np. transmisje radiowe, telewizyjne, internetowe, nagrania itp)
Powyższe przypadki narzucenia rozwiązań regulaminowych nie wynikają wprost z ustawy i powinny być przedmiotem szczególnej analizy i w razie potrzeby - pisemnie kwestionowane. W przeciwnym przypadku staną się obowiązujące na długie lata powodując istotne uszczuplenia finansowe muzyków orkiestrowych.

Zarząd ZZ PAMO zwróci się w tej sprawie ze stosownym pismem do MKIDN, do organizatorów polskich instytucji muzycznych i do Międzynarodowej Federacji Muzyków Orkiestrowych.
Jesteś tutaj: Home Aktualności Uwaga na zmiany w Regulaminach Pracy!