Bądźmy solidarni z naszymi koleżankami i kolegami z WOK

Koleżanki i Koledzy Artyści Muzycy Instrumentaliści, Soliści Wokaliści, Dyrygenci, Dyrektorzy naszych Artystycznych Instytucji  Muzycznych, Pracownicy i Studenci Akademii Muzycznych!!!

Warszawska Opera Kameralna (WOK) znalazła się w centrum uwagi całego artystycznego środowiska w Polsce i za granicą z powodu – jak określają komentatorzy – barbarzyńskich, destrukcyjnych działań p.o. Dyrektora Alicji Węgorzewskiej, oraz jej współpracowników – Jacka Laszczkowskiego, oraz Danuty Bodzek. Od lutego b.r. wprowadzają swoją koncepcję niszczenia WOK poprzez realizację zamiaru bezprawnych zwolnień grupowych – wszystkich Muzyków Orkiestry Sinfonietta, wszystkich Solistów Wokalistów oraz wszystkich Dyrygentów naraz. Ze stałej instytucji repertuarowej, zatrudniającej Artystów na podstawie umów o pracę, ma pozostać tylko jeden mały stały zespół, grający na instrumentach dawnych, mały chór i instytucja impresaryjna, zatrudniająca Artystów już tylko na umowach śmieciowych.

Podjęliśmy wszelkie prawem przewidziane działania, aby powstrzymać ten szkodliwy proces i podjąć rzeczowy, merytoryczny dialog w celu ochrony WOK i zatrudnionych w niej Artystów. Wsparł nas też Wicepremier, Minister Kultury, wnioskując o wstrzymanie przez p.o. Dyrektor bezprawnych zwolnień grupowych. P.o. Dyrektor uzasadniała początkowo zwolnienia grupowe trudną sytuacją finansową. Gdy organizator (Marszałek Struzik) spłacił wszelkie zadłużenie a jednocześnie Minister Gliński zaproponował też współfinansowanie WOK, ustały finansowe preteksty natychmiastowych zwolnień grupowych – p.o. Dyrektor zmieniła formalny powód wypowiedzeń – reorganizacja. Orkiestra Sinfonietta, wszyscy Soliści Wokaliści i Dyrygenci nie są już jakoby potrzebni obecnej p.o. Dyrektor. Sama zagra, zaśpiewa i zadyryguje lub zatrudni innych rzekomo lepszych zagranicznych artystów.  

W swych planach zapowiada więc występy w WOK „artystów o światowej sławie” i angażowanie na „kontrakty” artystów do orkiestry. Działania p.o. Dyrektor, całkowicie bezprawne i bezzasadne, wynikające z braku koncepcji dalszego profesjonalnego, racjonalnego prowadzenia tej wspaniałej, zasłużonej instytucji kultury, mają  spowodować, że w WOK ma zniknąć ponad 130 stałych miejsc pracy Artystów.

Zwracamy się więc do Was, Koleżanki i Koledzy – bądźmy wszyscy solidarni z Artystami WOK. Nie zgadzajmy się na współpracę z obecną Dyrekcją. Obrona ciągłości istnienia WOK i miejsc pracy Koleżanek i Kolegów jest niezmiernie istotna. Podobna sytuacja może dotknąć wielu z nas, a dla kolejnych pokoleń Artystów pozostaną już tylko umowy śmieciowe. Artyści WOK chcą dalej pracować, są gotowi do grania kolejnych przedstawień i koncertów w WOK, a –   co najważniejsze – w opinii melomanów i recenzentów robią to nadal znakomicie i są w stanie wykonać każde dzieło ze swojego bogatego repertuaru po niewielu próbach. Dyrekcja, bez analiz i dyskusji rozwiązań, postanowiła zrealizować swój zamiar usunięcia artystów z WOK, a w tym samym czasie podjęła już intensywne poszukiwania zespołów i indywidualnych osób, które w najbliższym czasie zgodziłyby się zastąpić wyrzucanych bezpodstawnie Artystów.

Mamy nadzieję, że do czasu koniecznej zmiany na stanowisku dyrektora WOK NIKT Z NAS NIE WESPRZE SKANDALICZNYCH I CAŁKOWICIE BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ P.O. DYREKTORA, I JEDYNYMI GOTOWYMI DO PRACY W WOK BĘDĄ ARTYŚCI TEJ INSTYTUCJI. NASZĄ JEDYNĄ OBRONĄ JEST SOLIDARNOŚĆ ZAWODOWA. Opon palić nie będziemy. Na strajku nikt nie zyskuje a tracimy melomanów.

BĄDŹMY RAZEM !!!

ZWIĄZEK ZAWODOWY POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ORKIESTROWYCH